Sl.No. Name Designation
1 Sanjeev Deshpande Foreman
2 Vaishnavi R. Mathad Instructor
3 Mukund Kulkarni Assistant Instructor
4 Shivappa Ullagaddi Assistant Instructor
5 Sundara Dharangutti Assistant Instructor
6 Rajesh Shrikhande Assistant Instructor
7 Chidambar Kulkarni Mechanic
8 Ashwin Karekar Mechanic
9 Praveen Parmaj Mechanic
10 Ganesh Lokur Mechanic
11 Bharama Shahapurkar Peon